BHP w służbie. Poradnik

Autorzy

Piotr Marciniszyn,
Ireneusz Świercz,
Łukasz Kochanowski.

Stan prawny
2012
Wydawca:
Feuer
Okładka:
Miękka
Ilość stron:
190
Cena:
18 zł
Opis

Książka adresowana jest do:

  • Żołnierzy zawodowych
  • Dowódców
  • Dowódców jednostek wojskowych
  • Dyrektorów i Kierowników w instytucjach związanych z Siłami Zbrojnymi RP
  • Pracowników cywilnych w jednostkach wojskowych
  • Innych osób związanych z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo pracy

 

I. Funkcja ochronna prawa pracy

II. Powstanie stosunku pracy

III. Rozwiązywanie umów o pracę

IV. Zatrudnienie niepracownicze a bezpieczeństwo i higiena pracy

V. Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

VI. Przestępstwa i wykroczenia

VII. Odpowiedzialność pracownika

VIII a Czas pracy

VIII b Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

IX. Samozatrudnienie lekarzy i pielęgniarek

X. Ochrona związana z rodzicielstwem

XI. Palenie tytoniu i picie alkoholu w pracy

XII. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i pielęgniarek

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

I. Wypadek przy pracy

II. Wypadek w drodze

III. Szkolenia bhp

IV. Profilaktyczne badania lekarskie

V. Ergonomia stanowiska pracy

VI. Bezpieczeństwo techniczne

VI. Ręczne prace transportowe

VII. Ocena ryzyka zawodowego

VIII. Instrukcje bhp

IX. Środki ochrony indywidualnej

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

I. Ochrona przeciwpożarowa w firmie, podstawowe informacje

II. Podręczny sprzęt gaśniczy - instalacje przeciwpożarowe

III. Zasady ewakuacji

IV. Ewakuacja szpitala

 

Cena: 18 zł

Zamów teraz!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
22 416 35 41
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa, tel. 22 618 64 35 fax 22 416 35 41, mob. 733 777 110 | 505 932 148