Szklenie uprawniające na obsługę 1, 2, 3, WJO - wózki jezdniowe (widłowe)

Dla kogo
  • pracowników magazynów i sklepów
  • pracowników placów składowych i hurtowni
  • osób nadzorujących pracę wózków
Organizacja szkolenia
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

Zaleznie od rodzaju szkolenia i liczebności grupy i nie krócej niż 8h III WJO i 18h II WJO

Cena
od 290 zł netto
Cena egzaminu
171,94 zł netto za osobę
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Szkolenie prowadzone jest według programów zatwierdzonych przez UDT zastępując tym samym program "mysłowicki". Daje możliwość dopuszczenia do pracy na terenie działania firmy, a na życzenie może kończyć się egzaminem UDT. Szkolimy według według najnowszych wymagań prawnych, co oznacza, ze nie dzielimy sztucznie wózków na unoszace i podnośnikowe, ale zgodnie z wymogami prawa. Kategorie uprawnień po naszych szkoleniach (zgodnie z wytycznymi UDT):

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

III WJO wózki widłowe

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

II_WJO wózki widłowe

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmujeteż wózki należace do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych. 

I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem


I_WJO Wózki widłowe

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należace do kategorii III WJO i II WJO.

Wózki podnośnikowe i unoszące

Stosunkowo często można spotkać podział szkoleń wózkowych na szkolenie uprawniające do obsługi wózków unoszących lub do wózków podnośnikowych. Obecnie nie istnieje żaden przepis prawny sankcjonujący ten podział, stąd należy traktować go wyłącznie jako rozróżnienie zwyczajowe. Szczególnie, że również wózki unoszące posiadają podnośnik, więc są, co do zasady, wózkami podnośnikowymi. Z tego też powodu mogą wyniknąć problemy w razie konieczności ustalenia faktycznego zakresu uprawnień operatora, np. w razie wypadku czy spowodowania szkód, a samo wydzielenie dodatkowej grupy wózków - unoszących, jest zawężeniem uprawnień operatora.

Wózki widłowe

"Szkolenie na wózki widłowe", choć, jako sformułowanie, popularne, jest błędne. W przepisach prawnych mamy do czynienia z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, a więc próba wprowadzenia w oficjalnym obiegu nowego typu wózków - wózków widłowych - może skutkować uznaniem, że uprawnienia takie obowiązujątylko na wózki z zamontowanymi widłami. A więc operator posiadający takie uprawnienia nie powinien pracować wózkiem wyposażonym w osprzęt inny, niż widły.

Najbliższe szkolenie

I, II, III WJO

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
22 416 35 41
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa, tel. 22 618 64 35 fax 22 416 35 41, mob. 733 777 110 | 505 932 148