BHP dla średniozaawansowanych. Poradnik

Autorzy

Elżbieta Marciniszyn, Łukasz Kochanowski, Piotr Marciniszyn, Ireneusz Świercz, Adam Zieliński

Stan prawny
2023
Wydawca:
Feuer sp. z o.o.
Okładka:
Miękka
Ilość stron:
175
Cena:
30 zł
Opis

Książka jest adresowana do pracowników administracyjno-biurowych

Spis treści

Wstęp
Prawo pracy
I. Funkcja ochronna prawa pracy
II. Powstanie stosunku pracy
III. Rozwiązywanie umów o pracę
IV. Zatrudnienie niepracownicze a bezpieczeństwo i higiena pracy
V. Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
VI. Odpowiedzialność karna
VII. Odpowiedzialność pracownika
VIII. Czas pracy
IX. Ochrona związana z rodzicielstwem
X. Palenie tytoniu i picie alkoholu w pracy
XI. Praca zdalna
XII. Praca tymczasowa
   
Bezpieczeństwo i higiena pracy
I. Wypadek przy pracy
II. Wypadek w drodze
III. Szkolenia bhp
IV. Profilaktyczne badania lekarskie
V. Ergonomia stanowiska pracy
VI. Bezpieczeństwo techniczne
VII. Ręczne prace transportowe
VIII. Ocena ryzyka zawodowego
IX. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
X. Środki ochrony indywidualnej
   
Pierwsza pomoc przedmedyczna
I. Obowiązki w zakresie pierwszej pomocy - aspekty prawne
II. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
III. Wybrane stany nagłe
IV. Urazy
V. Obrażenia wywołane czynnikami zewnętrznymi
VI. Inne stany nagłe
   
Ochrona przeciwpożarowa
I. Ochrona przeciwpożarowa w firmie podstawowe informacje
II. Podręczny sprzęt gaśniczy i instalacje przeciwpożarowe
III. Zasady ewakuacji

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115