BHP nie tylko dla profesjonalistów. Poradnik

Autorzy

Elżbieta Marciniszyn, Łukasz Kochanowski, Piotr Marciniszyn, Ireneusz Świercz, Adam Zieliński

Stan prawny
2023
Wydawca:
Feuer
Okładka:
Miękka
Ilość stron:
242
Cena:
35 zł
Opis

Książka adresowana jest do: Pracodawców, Właścicieli firm, Dyrektorów, Kierowników, Menadżerów, Mistrzów, Brygadzistów, Innych osób kierujących pracownikami

Książka dedykowana dla osób kierujących pracownikami. Może się przydać każdemu pracodawcy, kierującemu pracownikami, jak i prowadzącemu własną firmę. Dzięki licznym przykładom uczy zastosowania przepisów w praktyce oraz pozwala uniknąć błędów przy interpretacji.
 

Spis treści:


Wstęp
Prawo pracy
I. Funkcja ochronna prawa pracy
II. Powstanie stosunku pracy
III. Rozwiązywanie umów o pracę
IV. Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy
V. Zatrudnienie niepracownicze a bezpieczeństwo i higiena pracy
VI. Obowiązki osób kierujących pracownikami
VII. Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
VIII. Odpowiedzialność karna
IX. Odpowiedzialność pracownika
X. Czas pracy
XI. Ochrona związana z rodzicielstwem
XII. Palenie tytoniu i picie alkoholu w pracy
XIII. Praca zdalna
XIV. Praca tymczasowa
XV. Zatrudnianie młodocianych
   
Bezpieczeństwo i higiena pracy
I. Wypadek przy pracy
II. Wypadek w drodze
III. Szkolenia bhp
IV. Profilaktyczne badania lekarskie
V. Ergonomia stanowiska pracy
VI. Bezpieczeństwo techniczne
VII. Ręczne prace transportowe
VIII. Ocena ryzyka zawodowego
IX. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
X. Środki ochrony indywidualnej
   
Pierwsza pomoc przedmedyczna
I. Obowiązki w zakresie pierwszej pomocy - aspekty prawne
II. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
III. Wybrane stany nagłe
IV. Urazy
V. Obrażenia wywołane czynnikami zewnętrznymi
VI. Inne stany nagłe
   
Ochrona przeciwpożarowa
I. Ochrona przeciwpożarowa w firmie podstawowe informacje
II. Podręczny sprzęt gaśniczy i instalacje przeciwpożarowe
III. Zasady ewakuacji
   
Bibliografia
 
 

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115