SEP: Urządzenia, instalacje i sieci cieplne - grupa II

Dla kogo

Osób ubiegających się o nabycie lub przedłużenie uprawnień do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Organizacja szkolenia

szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

od 1 dnia, dla osób przedłużających uprawnienia

Cena
350 zł netto za osobę
Cena egzaminu
424,20 zł netto za uprawnienie/za osobę
Miejsce

Zamknięte u Klienta lub otwarte w sali szkoleniowej Feuer, zakończone egzaminem przed komisją URE.

Wykładowcy

Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień cieplnych gr. 2, członkowie komisji URE

Pierwsze szkolenie
przed przystąpieniem do obowiązków
Następne szkolenie
co 5 lat

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 8. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór cieplne G2    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja cieplne G2

Najbliższe szkolenie

17 lipca 2024

Szkolenie na uprawnienia cieplne grupa II

kolejne terminy

27 sierpnia 2024
17 września 2024

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115