SEP: Urządzenia, instalacje i sieci cieplne - grupa II

Dla kogo

Osób ubiegających się o nabycie lub przedłużenie uprawnień do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Organizacja szkolenia

szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

od 1 dnia, dla osób przedłużających uprawnienia

Cena
300 zł netto za osobę
Cena egzaminu
349 zł netto za uprawnienie/za osobę
Miejsce

Zamknięte u Klienta lub otwarte w sali szkoleniowej Feuer, zakończone egzaminem przed komisją URE.

Wykładowcy

Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień cieplnych gr. 2, członkowie komisji URE

Pierwsze szkolenie
przed przystąpieniem do obowiązków
Następne szkolenie
co 5 lat

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 8. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór cieplne G2    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja cieplne G2

Najbliższe szkolenie

21 czerwca 2023

Szkolenie na uprawnienia cieplne grupa II

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 110 | 505 932 148