Pomoc dla firm ubiegających się o dofinasowanie działań BHP z funduszu prewencji ZUS

Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek

Każdy pracodawca może otrzymać nawet 400 000 zł bezzwrotnej dotacji - do 90% poniesionych kosztów. Udzielamy pomocy w pisaniu wniosków. Jako firma posiadająca akceptację Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie specjalizujemy sie w doradztwie dla firm budowlanych.

Jakie projekty mają szanase na dotację:
Doradcze związane z bhp, czyli na dokumentację i procedury bhp, jakie wymagane są na budowie, np. ocenę ryzyka, IBWR, instrukcje bhp.
Inwestycyjne, kiedy dotacja może zostać przyznana na:

  1. poprawę bezpieczeństwa maszyn- możesz sfinansowa projekt, a następnie dokupić i zainstalować osłony, kurtyny świetlne, maty czułe na nacisk, wyłączniki, blokady, krańcówki;
  2. poprawę komfortu pracy - instalację filtrów, tłumienie hałasu, wentylację, klimatyzację, zabezpieczenie przed wibracjami;
  3. zmniejszenie ryzyka przy noszeniu - możesz zaprojektować i kupić maszyny i rozwiązania
  4. zmniejszające obciążenie do transportu, m.in.: wszelkiego rodzaju chwytaki, szczypce i wózki;
  5. zmniejszenie ryzyka upadku z wysokości - możesz zaprojektowac i kupić zabezpieczenie do prac na wysokości,
  6. czyli m.in.: systemy linowe, szelki, urządzenia samohamowne, liny, kaski i urządzenia zjazdowe;
  7. urzadzenia i rozwiązania do zmniejszenia zagrożenia biologicznego, np. gdy pracujesz w silosach, oczyszczalniach ścieków, z biomasą, czy w szpitalach;
  8. zakup środków ochrony indywidualnej (np.: kasków, kamizelek, okularów, butów), jeśli zatrudniasz mniej niż 249 osób.

Inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

 

Feuer sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa, tel. 22 618 64 35 fax 22 416 35 41, mob. 733 777 110 | 505 932 148