Szkolenie dla Straży Pożarnej - żurawie przewożne montowane na pojeździe i samobieżne

Dla kogo

Strażaków

Organizacja szkolenia

szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

8h lub zależnie od potrzeb. Egzamin UDT w miarę możliwości przeprowadzany bezpośrednio po szkoleniu

Cena
Do uzgodnienia
Cena egzaminu
Miejsce

szkolenie w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Pierwsze szkolenie
zgodnie z zapotrzebowaniem

Szkolenie z obsługi żurawi przewoźnych montowanych na pojeździe oraz żurawi samochodowych, dedykowane dla Straży Pożarnej, umożliwia uczestnikom nabycie wiedzy koniecznej do zdania egzaminu UDT, jak i do bezpiecznego wykonywania działań ratowniczo - gaśniczych. Doświadczeni wykładowcy, znający specyfikę i przepisy regulujące pracę Straży Pożarnej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej, przekazują w dostepny i skuteczny sposób zasady postępwania ze sprzętem. Uczą też prawidłowych zachowań w razie awarii, jakie moga się wydarzyć w trakcie pracy w pobliżu ognia czy innych akcji ratowniczo - gaśniczych.

Uprawnienia podest podnośnik montowany na autodrabinie Uprawnienia UDT Państwowa Straż Pożarna

 

Uprawnienia podest podnośnik montowany na pojeździe Uprawnienia UDT Państwowa Straż Pożarna

 

 

Najbliższe szkolenie

Szkolenie doskonalące dla Straży Pożarnej - podesty ruchome I P

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115