SEP: Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne - grupa I

Dla kogo

Osób ubiegających się o nabycie lub przełużenie uprawnień do
- obsługi,
- konserwacji,
- remontów,
- montażu,
- kontrolno-pomiarowych
dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do i powyżej 1kV

Organizacja szkolenia

szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

od 1 dnia dla osób przedłużających uprawnienia

Cena
350 zł netto za osobę
Cena egzaminu
424,20 zł netto za uprawnienie/za osobę
Miejsce

Zamknięte u Klienta lub otwarte w sali szkoleniowe Feuer, zakończone egzaminem przed komisją URE

Wykładowcy

Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień elektrycznych gr. 1, członkowie komisji URE

Pierwsze szkolenie
przed przystąpieniem do obowiązków
Następne szkolenie
co 5 lat

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających  i zużywających energię elektryczną. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór elektryczne G1    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja elektryczne G1

Najbliższe szkolenie

21 maja 2024

Szkolenie na uprawnienia elektryczne grupa I w tym agregaty prądotwórcze

kolejne terminy

20 czerwca 2024

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115