SEP: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe - grupa III

Dla kogo

Osób ubiegających się o nabycie lub przedłużenie uprawnień do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywające paliwa gazowe. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Organizacja szkolenia

szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

od 1 dnia, dla osób przedłużających uprawnienia

Cena
300 zł netto za osobę
Cena egzaminu
349 zł netto za uprawnienie/za osobę
Miejsce

Zamknięte u Klienta lub otwarte w sali szkoleniowej Feuer, zakończone egzaminem przed komisją URE

Wykładowcy

Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień gazowych gr. 3, członkowie komisji URE

Pierwsze szkolenie
przed przystąpieniem do obowiązków
Następne szkolenie
co 5 lat

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywające paliwa gazowe. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie  i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór Gaz G3    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja Gaz G3

Najbliższe szkolenie

21 czerwca 2023

Szkolenie na uprawnienia gazowe grupa III

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 110 | 505 932 148