SEP: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe - grupa III

Dla kogo

Osób ubiegających się o nabycie lub przedłużenie uprawnień do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywające paliwa gazowe. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Organizacja szkolenia

szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania

od 1 dnia, dla osób przedłużających uprawnienia

Cena
350 zł netto za osobę
Cena egzaminu
424,20 zł netto za uprawnienie/za osobę
Miejsce

Zamknięte u Klienta lub otwarte w sali szkoleniowej Feuer, zakończone egzaminem przed komisją URE

Wykładowcy

Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień gazowych gr. 3, członkowie komisji URE

Pierwsze szkolenie
przed przystąpieniem do obowiązków
Następne szkolenie
co 5 lat

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywające paliwa gazowe. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie  i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór Gaz G3    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja Gaz G3

Najbliższe szkolenie

27 sierpnia 2024

Szkolenie na uprawnienia gazowe grupa III

kolejne terminy

17 września 2024
21 października 2024

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115