Szklenie uprawniające na obsługę wózków jezdniowych (widłowych) wszystkich typów

Dla kogo
  • pracowników magazynów i sklepów
  • pracowników placów składowych i hurtowni
  • osób nadzorujących pracę wózków
Organizacja szkolenia
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

Zaleznie od rodzaju szkolenia i liczebności grupy i nie krócej niż 8h III WJO i 18h II WJO

Cena
od 290 zł netto
Cena egzaminu
268,33 zł netto za osobę
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Szkolimy na wszystkie rodzaje wózków, zgodnie z nowymi przepisami UDT, obowiązującymi od 1. czerwca 2019:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Szkolenie uprawnia do obsługi wszystkich wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia, w tym wózków ze zmiennym wysięgiem (tzw. Manitou) i podnoszących operatora wraz z ładunkiem (picker orderów)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i podnoszacych operatora wraz z ładunkiem. 

Wózki unoszące

Są to wózki, których wysokość podnoszenie nie przekracza 500 mm. Tym samym uwzględniane są tutaj wszystkie wózki, których konstrukcja uniemożliwia podniesienie ładunku powyżej 500 mm. Wózki takie są wyłączone spod nadzoru UDT i kwalifikowane tym samym jako wózki inne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 47).

Nasze szkolenie wystarcza do obsługi takich wózków bez konieczności posiadania prawa jazdy lub uprawnień UDt, ponieważ jest prowadzone według programu udostępnionego przez UDT.

 


 

Od 1. czerwca 2019 uzyskiwanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008). Obsługa wózków unoszących regulowana jest także rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 47)

 

Uprawnienia na operowanie wózkami jezdniowymi z mechanicznym napędem podnoszenia, podzielone są na dwie kategorie:

  1. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia),

  2. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008) zastąpiło w całości dotychczasowe regulacje od 1 czerwca 2019 r., a przede wszystkim zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426).

Szkolenie na wózki unoszące prowadzone jest według programów udostępnionych przez UDT, spełniając wymogi prawa. Daje możliwość dopuszczenia do pracy na terenie działania firmy. Szkolimy według według najnowszych wymagań prawnych.

Wózki widłowe

"Szkolenie na wózki widłowe", choć, jako sformułowanie, popularne, jest błędne. W przepisach prawnych mamy do czynienia z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, a więc próba wprowadzenia w oficjalnym obiegu nowego typu wózków - wózków widłowych - może skutkować uznaniem, że uprawnienia takie obowiązujątylko na wózki z zamontowanymi widłami. A więc operator posiadający takie uprawnienia nie powinien pracować wózkiem wyposażonym w osprzęt inny, niż widły.

Najbliższe szkolenie

I, II, III WJO

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115