Żurawie

Dla kogo

Kandydatów na operatorów żurawi:

  • stacjonarnych,przewoźnych, przenośnych i samojezdnych Ż II (Ż 2)
  • wieżowych, szybkomontujących i szynowych Ż I (Ż 1)

 

Organizacja szkolenia
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

8h lub zależnie od potrzeb

Cena
290 zł netto za osobę
Cena egzaminu
268,33 zł netto za osobę
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Materiały szkoleniowe
Sygnalista hakowy. Poradnik Sygnalista hakowy. Poradnik
Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Szkolenie pozwala nabyć uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych i samojezdnych Ż II i wieżowych, szybkomontujących i szynowych Ż I.  Szkolimy według wytycznych UDT, a naszymi wykładowcami są wyłącznie doświadczeni dydaktycy. Po kursie operator żurawia umie dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa, umie szacować ryzyko przy przenoszeniu ładunków.

Pobierz zgłoszenie

Kategoria Ż II (Ż2):

Żurawie stacjonarne

Żuraw stacjonarny

Żurawie przewoźne (w tym HDS)

Żuraw przewoźny HDS hydrauliczny dźwig samochodowy Żuraw przewoźny dźwig samochodowy

Żurawie przenośne

Żurawie samojezdne

Żuraw samojezdny  Żuraw samojezdny

Kategoria Ż I (Ż1)

wieżowe oraz szybkomontujące
Żuraw wieżowy budowlany craneŻuraw szybkomontujący

szynowe

Najbliższe szkolenie

Żurawie

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115