Więcej informacji na temat bezpłatnych obowiązkowych szkoleń okresowych BHP finansowanych przez ZUS

Realizator:

Projekt finansowany przez:

Patronat:

Program rekomendowany przez:

 

 

Projekt bezpłatnych szkoleń finansowanych przez ZUS, realizowany przez Feuer sp. z o.o. cieszył się również wsparciem:
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Pani Elżbiety Bożejewicz

oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa Centrum

 

3200 pracowników branży budowlanej zostało przeszkolonych za pieniądze ZUS.  Zakończył się ogólnopolski projekt bezpłatnych, obowiązkowych szkoleń bhp.
Od września do listopada 2016 roku pracownicy firm budowlanych z całej Polski, bez względu na rodzaj umowy czy staż pracy mogli bezpłatnie skorzystać z obowiązkowych, okresowych szkoleń bhp realizowanych w 16 województwach przez firmę FEUER sp. z o.o. Cykl szkoleń finansowany był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przystąpienie do projektu nie wymagało żadnych formalności, wystarczy zgłoszenie pracownika za pośrednictwem strony internetowej www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus, mailowo pod adresem szkolenia.zus@feuer.pl lub telefonicznie pod numerem 790 377 329 albo 22 618 64 35. Liczba miejsc była ograniczona. O udziale w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgodnie ze statystyką GUS[1] branża budowlana jest najbardziej narażona na wypadki przy pracy. Tylko w 2014 roku ponad 130 osób straciło życie na budowie lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

9 na 10 wypadków przy pracy spowodowane jest brakami wiedzy pracownika lub jego przełożonego w zakresie bezpieczeństwa. Ciągle jeszcze znaczna część pracowników uczy się wyłącznie poprzez obserwację i naśladowanie a nie poprzez odpowiednio dobrany i dopasowany system szkoleń. Dlatego w ramach działań Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS powstał ogólnopolski projekt darmowych szkoleń bhp dla pracowników branży budowlanej, który mamy przyjemność realizować – zaznacza mgr inż. Ireneusz Świerczprezes i główny specjalista BHP w firmie FEUER sp. z o.o realizatora cyklu darmowych szkoleń ZUS.

Bezpłatne szkolenia odbyły się w 16 miastach wojewódzkich. W każdym mieście było dostępnych 200 miejsc dla pracowników branży budowlanej i wszystkie zostały wykorzystane. Łączenie w całej Polsce ZUS w 2016 sfinansował szkolenia bhp dla 3 200 pracowników branży budowlanej. Proponowane w projekcie szkolenie było  obowiązkowym szkoleniem bhp, które powinien odbyć każdy pracownik budowy, zależnie od warunków pracy co roku lub co trzy lata. Program szkolenia przygotowało „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, które objęło patronatem cały projekt. Program obejmował swoim zakresem najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych,  m.in. praca w wykopach, praca na wysokości, ratownictwo i zasady pierwszej pomocy,  praca przy liniach energetycznych.

Rzetelne szkolenie, dodatkowo poprowadzone w niebanalny sposób, to ogromna szansa na zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu BHP. To także podstawa późniejszego bezpieczeństwa na każdej realizowanej budowie w Polsce - podkreśla Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud S.A., który w roku realizacji projektu pełnił prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Trenerami byli wykładowcy z firmy FEUER sp. z o.o., którzy już wcześniej uzyskali akredytację zarówno merytoryczną, jak i warsztatową Porozumienia.

 

Feuer sp. z o.o.

www.feuer.pl

 

Feuer sp. z o.o. to firma działająca na rynku od 2010 roku, zajmująca się realizacją szkoleń bhp, zawodowych i szeroko pojętego bezpieczeństwa dla  wszystkich stanowisk pracy. Od początku swojej działalności przeszkoliła blisko 80 000 pracowników dla ponad 700 firm. Uczestnicząc w projektach popularyzujących bezpieczeństwo na budowach Feuer jest partnerem „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Z uwagi na swoje bogate doświadczenie w realizacji szkoleń dla branży budowalnej została wybrana wyłącznym wykonawcą w projekcie bezpłatnych, okresowych szkoleń bhp dla branży budowlanej, finansowanych przez ZUS. O wygranej zadecydowała jakość szkoleń (nowatorskie podejście angażujące uczestników), doświadczenie firmy potwierdzone referencjami oraz wysokie kompetencje wykładowców.

Firma specjalizuje się również w szkoleniach dla managerów łącząc zagadnienia bhp z zagadnieniami zarządczymi.

 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/szkoleniazus.html

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propaguje kulturę bezpieczeństwa i uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie, a w konsekwencji eliminuje ryzyko wypadków.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia jest dziesięć największych firm budowlanych w Polsce: Budimex S.A., Erbud S.A., HOCHTIEF Polska S.A., Mostostal Warszawa S.A., Mota-Engil S.A., Polimex Mostostal S.A., Porr Polska Infrastructure S.A., SKANSKA S.A., Unibep S.A. i Warbud S.A.

Więcej informacji na: www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Patronaty

Projekt objęły swoim patronatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Program szkolenia ma rekomendację Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontakt dla mediów:

Compass PR

Iwona Sowa-Kurczewska

i.sowa@compasspr.pl

tel: 512 449 456

 

Compass PR

Karolina Waligóra

k.waligora@compasspr.pl

tel: 500 088 365

 

Feuer sp. z o.o.

Karolina Kędzior-Świercz

karolina.kedzior-swiercz@feuer.pl
tel: 505 932 148

 

[1] Opracowanie sygnalne MONITORING RYNKU PRACY, Wypadki przy pracy w 2014 r., www.stat.gov.pl.

 

 


Najbliższe szkolenia

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
22 416 35 41
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Targowa 63/31, 03-729 Warszawa, tel. 22 618 64 35 fax 22 416 35 41, mob. 733 777 110 | 505 932 148