Suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dla kogo
  • Pracowników, którzy wykorzystują suwnice w codziennej pracy
  • Kandydatów na operatorów suwnic sterowanych z kabiny
  • Kandydatów na operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego
Organizacja szkolenia
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

8h lub zależnie od potrzeb

Cena
od 290 zł netto
Cena egzaminu
268,33 zł netto za osobę
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Szkolenie pozwala nabyć uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego S II i z kabiny S I.  Szkolimy według programów zatwierdzonych przez UDT, a naszymi wykładowcami są wyłaćznie doświadczeni dydaktycy. Po kursie suwnicowy umie dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa, umie szacować ryzyko.

Zdanie egaminu uprawnia do obsługi suwnic, wciągarek i wciągników S II sterowanych z poziomu roboczego (w tym radiowo i zdalnie), jak i z kabiny S I.

Suwnica bramowa

wciągarka

wciągnik

Najbliższe szkolenie

Suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115