Szkolenia energetyczne (tzw. SEP)

Szkolenia energetyczne pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne i gazowe. Obowiązkowo odnawiane co 5 lat, dla elektryków, ciepłowników, obsługujących sprężarki, gazy techniczne, instalacje gazów w szpitalach, palaczy.

 

Elektryczne - grupa I

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.

Zobacz więcej...

Cieplne - grupa II

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Zobacz więcej...

Gazowe - grupa III

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Zobacz więcej...Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115