Szkolenia budowlane

Szkolenia realizowane dla pracowników budów są przez nas szczególnie dopracowane. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że tu nie ma miejsca na pomyłki. Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządczej, np. z zarządzania placem składowym, tworzenia planu BIOZ i IBWR. Nasza współpraca z najlepszymi w branży  - uczestnikami programu ?Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie? jest zarazem najlepszą szkołą i rekomendacją.

Logo_porozumenie dla bezpieczeństwa w budownictwie

 

 

Szkolenia BHP dla Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko". W ten sposób inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa przedstawiają sami inicjatorzy. Natomiast nasza firma, jako jedna z dwóch w Polsce, posiada akredytację na prowadzenie szkoleń według wytycznych Porozumienia oraz najwięcej akredytowanych wykładowców.

Zobacz więcej...

Hakowy - ciężarowy - sygnalista

Odpowiedzialność za podwieszenie ładunku, zawiesia i bezpieczeństwo osób, nad którymi ładunek będzie przenoszony, ponosi hakowy, niekiedy nazywany również ciężarowym. Musi więc umieć dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Nasze szkolenie umożliwia nabycie takiej wiedzy i umiejętności.

Zobacz więcej...

Magazynowanie

Prawidłowe magazynowanie pozwala oszczędzić czas i pieniądze na budowie. Dlatego dobrze jest zaplanować je już na etapie projektowania budowy, a następnie odpowiednio kontrolować. Szkolenie ma na celu przygotować nadzór budowy do optymalizowania obiegu materiałów od momentu dostarczenia aż po ich wydanie do wbudowania.

Zobacz więcej...

Prace na wysokości

Nasze szkolenie w zakresie prac na wysokości jest kierowane do dwóch grup odbiorców: - osób W ramach szkolenia uczestnicy mieliby zapewnione różnego rodzaju zabezpieczenia, których stosowania, a więc możliwości oraz słabe strony byłyby omówione i zaprezentowane. W ramach części praktycznej pracownicy musieliby użyć każdego z tych urządzeń, odpowiednio go uregulować i wypróbować jego działanie

Zobacz więcej...Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115