Szkolenia dla branży budowlanej

Dla kogo
 • Właścicieli firm budowlanych
 • Kierowników ekip podwieszających ładunek
 • Mistrzów i Brygadzistów brygad budowlanych
 • Kandydatów na sygnalistów hakowych
 • Sygnalistów hakowych chcących uaktualnić swoją wiedzę
Organizacja szkolenia
 • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

8h lub zależnie od potrzeb

Cena
Do uzgodnienia
Cena egzaminu
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista z uprawnieniami UDT

Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Dla firm z branzy budowlanej przygotowalismy również szkolenia specjalistyczne:

Szkolenia dla hakowych:

Odpowiedzialność za podwieszenie ładunku, zawiesia i bezpieczeństwo osób, nad którymi ładunek będzie przenoszony, ponosi hakowy, niekiedy nazywany również ciężarowym. Musi więc umieć dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Nasze szkolenie umożliwia nabycie takiej wiedzy i umiejętności. Jest ono w pełni zgodne z wymaganiami UDT i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych dla osób odpowiedzialnych za:

 • zawieszanie i odczepianie ładunku,
 • użycie właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
 • zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy i ładunku
 • przekazywanie sygnału do operatora dźwignicy

Szkolenia na uprawnienia państwowe Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego

W szkoleniach zawodowych skupiamy się na skuteczności. Wszyscy uczestnicy mają poznać zasady bezpiecznej obsługi powierzonych maszyn i urządzeń i, oczywiście, zdać egzamin. Krótkie, intensywne i oparte o doświadczenie szkolenia sprzyjają osiagnięciu tych celów. Szkolenia zawodowe i UDT mają również za zadanie przygotować uczestników do nabycia uprawnień do obługi, nadzoru czy konserwacji różnych urządzeń. Bezpośrednio po każdym z tych szkoleń przeprowadzane jest wymagane prawem sprawdzenie wiadomości, czy to w formie egzaminu wewnętrznego, czy państwowego lub inna, skuteczna weryfikacja zdolnosci podjęcia przez pracownika do samodzielnej pracy.

 

 

Szkolenia na uprawnienia państwowe w?zakresie eksploatacji/dozoru urządzeń instalacji i sieci energetycznych cieplnych i gazowych - „książeczka sepowska”

Szkolenia energetyczne pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne i gazowe. Obowiązkowo odnawiane co 5 lat, dla elektryków, ciepłowników, obsługujących sprężarki, instalatorów czy serwisantów.

Grupa 1 - Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór elektryczne G1    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja elektryczne G1

Dzięki ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu przed komisją SEP można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowe

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających  i zużywających energię elektryczną.

Grupa 2 - Uprawnienia cieplne

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór cieplne G2    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja cieplne G2

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowe

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

Grupa 3 - Uprawnienia gazowe

Uprawnienia SEP energetyczne Dozór Gaz G3    Uprawnienia SEP energetyczne Eksploatacja Gaz G3

Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:

 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowe

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających magazynujących i zużywające paliwa gazowe. Szkolenie kończy się egzminem przed komisją URE i kończy się wydaniem legitymacji SEP.

 

 

Prace na wysokości

Nasze szkolenie w zakresie prac na wysokości jest kierowane do dwóch grup odbiorców:

 • osób organizujących takie prace,
 • osób wykonujące takie prace,

uwzględniając specyficzne potrzeby każdej z tych grup. Dla osób organizujących prace na wysokości szkolenie zostało wzbogacone o warsztaty w zakresie wykonywania dokumentacji prac szczególnie niebezpiecznych oraz procesowej oceny ryzyka a dla firm zrzeszonych i podwykonawców Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, również o wykonywanie IBWR. Dla osób wykonujących race uwzględniane są zasady korzystania z takiej dokumentacji, weryfiakcja jej poprawności oraz doboru środków ochrony indywidualnej.

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione różnego rodzaju zabezpieczenia, których stosowania, a więc możliwości oraz słabe strony byłyby omówione i zaprezentowane. W ramach części praktycznej pracownicy musieliby użyć każdego z tych urządzeń, odpowiednio go uregulować i wypróbować jego działanie

Prace na wysokości Prace utrzymaniowe

Prace na wysokości Prace utrzymaniowe

 

Najbliższe szkolenie

Hakowy - ciężarowy - sygnalista

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115