Pierwsza pomoc

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy w wielu formach, zależnie od potrzeb klienta. Zawsze prowadzi je ratownik medyczny lub lekarz, poszerzając tematykę o postępowanie w razie urazów, pierwszą pomoc dzieci, postępowanie w razie wypadku drogowego. Zawsze szkolimy też z obsługi AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

 

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z dnia 21 listopada 2008 r.), art. 2091. § 1 nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Dlatego przygotowaliśmy dla tych osób szkolenie, które zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

 

Szkolenie dla odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z dnia 21 listopada 2008 r.), art. 2091. § 1 nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Dla takich osób proponujemy szkolenie, które kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem MEiN.

Zobacz więcej...

Szkolenie podstawowe BLS + AED

Basic Life Support to nic innego, jak podstawowe działania ratujące życie. AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny podwyższa szanse powodzenia tych działań. Szkolenie, które proponujemy, dostarcza wiedzy, co zrobić w razie zagrożenia życia lub zdrowia. A że ponad 70% wypadków zdarza się w domu, być może dzięki takiemu szkoleniu uratujemy najbliższych.

Zobacz więcej...

Szkolenie team buildingowe z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy idealnie buduje grupę i uczy zachowań społecznych. Dlatego jest świetną propozycją na wyjazdy integracyjne, szczególnie, że nabytą wiedzę i umiejętności można następnie wykorzystać w życiu.

Zobacz więcej...Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115