Szkolenie dla odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Dla kogo

Osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w firmie
Osób odpowiedzialnych za tworzenie systemu pierwszej pomocy w firmie

Organizacja szkolenia
  • comiesięczne szkolenia otwarte dla pojedynczych osób
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
Czas trwania

8 h

16 h

Cena
Do ustalenia
Cena egzaminu
Miejsce

szkolenia w siedzibie Klienta lub szkolenia otwarte

Wykładowcy

Ratownicy medyczni i/lub lekarze

Materiały szkoleniowe
Pierwsza pomoc przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna
Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z dnia 21 listopada 2008 r.), art. 2091. § 1 nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Dla tych osób proponujemy szkolenie, które zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Warianty szkolenia:

  • 1-dniowe (8 godzin lekcyjnych) szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • 2 dniowe (16 godzin lekcyjnch) poszerzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Najbliższe szkolenie

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115