Zawodowe i UDT

W szkoleniach zawodowych skupiamy się na skuteczności. Wszyscy uczestnicy mają poznać zasady bezpiecznej obsługi powierzonych maszyn i urządzeń i, oczywiście, zdać egzamin. Krótkie, intensywne i oparte o doświadczenie szkolenia sprzyjają osiagnięciu tych celów. Szkolenia zawodowe i UDT mają również za zadanie przygotować uczestników do nabycia uprawnień do obługi, nadzoru czy konserwacji różnych urządzeń. Bezpośrednio po każdym z tych szkoleń przeprowadzane jest wymagane prawem sprawdzenie wiadomości, czy to w formie egzaminu wewnętrznego, czy państwowego lub inna, skuteczna weryfikacja zdolnosci podjęcia przez pracownika do samodzielnej pracy.

Dla naszych uczestników przygotowaliśmy stronę z pytaniami egzaminacyjnymi na egzaminy UDT. udt.feuer.pl

 

wózki jezdniowe (widłowe) z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem i ze zmiennym wysięgiem

Szkolenie prowadzone jest według programów zatwierdzonych przez UDT i według najnowszych wymagań prawnych. Nowoczesne podejście i dopasowany czas realizacji, przygotowuje uczestników do egzaminu UDT.

Zobacz więcej...

Podesty ruchome (zwyżki)

Szkolenie pozwala nabyć wiedzę i umiejętnsoci do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (wolnobieżnych,samojezdnych montowanych na pojeździe, przewoźnych) I P i ruchomych (wiszących, masztowe, stacjonarnych)II P. Szkolimy według wytycznych UDT, przygotowując do egzaminu państwowego, a naszymi wykładowcami są najlepsi specjaliści z uprawnieniami UDT. Po kursie operator zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa, umie oceniać warunki pracy.

Zobacz więcej...

Suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Szkolenie pozwala nabyć uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego S II i z kabiny S I. Szkolimy według programów zatwierdzonych przez UDT, a naszymi wykładowcami są wyłaćznie doświadczeni dydaktycy. Po kursie suwnicowy umie dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa, umie szacować ryzyko

Zobacz więcej...

Żurawie

Szkolenie pozwala nabyć uprawnienia do obsługi żurawi sterowanych z poziomu roboczego Ż II i z kabiny Ż I. Szkolimy według wytycznych UDT, a naszymi wykładowcami są wyłącznie doświadczeni dydaktycy. Po kursie suwnicowy umie dobrze szacować masę ładunku, dobierać zawiesia, wyznaczać trasę transportu. Zna obsługę maszyny, zasady bezpieczeństwa, umie szacować ryzyko

Zobacz więcej...

Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek

Szkolenie pozwala nabyć uprawnienia do przeprowadzania konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek. Szkolimy według wytycznych UDT, a naszymi wykładowcami są wyłącznie doświadczeni dydaktycy.

Zobacz więcej...

Koordynator transportu bliskiego

Szkolenie przygotowuje uczestników ? nadzór budowy, do prawidłowego, opartego na najnowszych przepisach prawa, organizowania i kontrolowania transportu bliskiego i czynności mu towarzyszących na budowie, w firmach i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykorzystanie urządzeń transportu bliskiego.

Zobacz więcej...Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115