Dokumentacja powypadkowa

Wypadek przy pracy

W Państwa zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy? Pracownik zgłosił wypadek w drodze ?do? lub ?z? pracy?

Pracodawca na mocy rozporządzenia ma obowiązek w ciągu 14 dni od zgłoszenia zbadać przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy oraz sporządzić dokumentację powypadkową.

Cel i wynik postępowania:

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.

- Określenie i zastosowanie środków profilaktycznych zapobiegających wypadkom w przyszłości.

Dokumentacja powypadkowa:

- zbadanie i określenie przyczyn wypadku (zeznania poszkodowanego i świadków),

- opracowanie protokołu powypadkowego,

- przygotowanie statystycznej karty wypadku przy pracy (GUS),

- założenie rejestru wypadków przy pracy,

- przygotowanie dokumentacji do  ZUS.

Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) i art. 23711 §1 i §2 Kodeksem Pracy zespół powypadkowy tworzą:

- pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy ? jeśli w zakładzie powołano służbę bhp (zatrudnionych powyżej 100 pracowników) i w zakładzie działają związki zawodowe,

- pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi ? jeśli w zakładzie nie powołano  służby bhp i nie działają związki zawodowe. Pracodawca, pracownik oraz specjalista spoza zakładu pracy muszą spełniać wymogi formalne (ukończone niezbędne szkolenia), zgodnie z art. 23711 § 1 i § 2 kp [2].

- pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy ? w przypadku gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest na tyle mało pracowników, że powołanie zespołu w składzie podanym w powyższych punktach nie jest możliwe.

 

Nasi eksperci przeprowadzą dla Państwa kompleksowe postępowanie powypadkowe, opracują niezbędne dokumenty (protokół powypadkowy, wpis do rejestru wypadków, statystyczna karta wypadków GUS). Przygotują wymagane prawnie dokumenty do ZUS i określną środki zapobiegawcze w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Akty prawne:

Kodeks Pracy;

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298);

 


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 110
505 932 148
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 110 | 505 932 148