Prace na wysokości

Dla kogo
  • Właścicieli firm budowlanych
  • Kierowników ekip pracujących na wysokości
  • Mistrzów i Brygadzistów brygad budowlanych
  • Osób chcących uaktualnić swoją wiedzę
Organizacja szkolenia
  • szkolenia grupowe realizowane u Klienta
  • szkolenia otwarte w siedzibie firmy
Czas trwania

6h lub zależnie od potrzeb

Cena
Do uzgodnienia
Cena egzaminu
Miejsce

szkolenia w miejscu wskazanym przez Klienta

Wykładowcy

Specjalista w zakresie prac na wysokości, ratownik wysokościowy

Pierwsze szkolenie
Zgodnie z zapotrzebowaniem
Następne szkolenie
bezterminowo

Nasze szkolenie w zakresie prac na wysokości jest kierowane do dwóch grup odbiorców:

  • osób organizujących takie prace,
  • osób wykonujące takie prace,

uwzględniając specyficzne potrzeby każdej z tych grup. Dla osób organizujących prace na wysokości szkolenie zostało wzbogacone o warsztaty w zakresie wykonywania dokumentacji prac szczególnie niebezpiecznych oraz procesowej oceny ryzyka, a dla grup o specyfice budowlanej również o wykonywanie IBWR. Dla osób wykonujących race uwzględniane są zasady korzystania z takiej dokumentacji, weryfiakcja jej poprawności oraz doboru środków ochrony indywidualnej.

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione różnego rodzaju zabezpieczenia, których stosowania, a więc możliwości oraz słabe strony byłyby omówione i zaprezentowane. W ramach części praktycznej pracownicy musieliby użyć każdego z tych urządzeń, odpowiednio go uregulować i wypróbować jego działanie

 Prace na wysokości Prace utrzymaniowe

Prace na wysokości Prace utrzymaniowe

 

Najbliższe szkolenie

Prace na wysokości

kolejne terminy

Według zapotrzebowania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami
22 618 64 35
733 777 115
feuer@feuer.pl

Feuer sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32/3, 01-616 Warszawa, tel. 22 618 64 35, mob. 733 777 115